Het Ot&Sien Festival 2020 in Hoorn is verplaatst naar juni 2021 in verband met het coronavirus.

Nu er drastische maatregelen door overheden, bedrijven en organisaties worden genomen in verband met het indammen van het coronavirus (COVID-19), heeft de organisatie van het Ot&Sien Festival besloten het zekere voor het onzekere te nemen, het festival zal plaatsvinden begin juni 2021.

Erg jammer maar onvermijdelijk, dit evenement heeft een lange voorbereidingstijd en wij kunnen de consequenties van de mogelijk te nemen maatregelen niet overzien. Daarnaast sluiten de verzekeraars het coronavirus nu uit in hun voorwaarden en dat besluit brengt een groot financieel risico met zich mee. Daarom besluiten wij dit bijzondere evenement nu tijdelijk in de wacht te zetten.

Ongeveer 85 deelnemende partijen zijn deze week op de hoogte gesteld en er is alom begrip. Wij zijn net als vele anderen getroffen door iets waar we geen vat op hebben. We moeten allemaal onze verantwoording nemen. In september gaat de organisatie de voorbereidingen voor 2021 weer opstarten als de situatie in Nederland weer normaal en onder controle is.

Heeft u vragen, stuur dan een mail naar brigitte.glas@otensienfestival.nl.