De huisregels

Huisregels Ot & Sien Festival Twisk 2017

 • U dient een geldig identiteitskaart bij u te dragen.
 • Personen onder de 18 jaar wordt geen alcoholische dranken verstrekt.
 • Bij twijfel zal er gevraagd kunnen worden om een legitimatie bewijs te tonen.
 • Als bezoeker is het verboden om alcoholische dranken te verstrekken aan personen onder de 18 jaar.
 • Dieren, alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, en glaswerk mogen het festivalterrein niet op.
 • De organisatie is verplicht personen tussen de 18 en 25 jaar een polsbandje te geven.
 • Polsbandjes zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, hier wordt op gecontroleerd.
 • Verlies van polsbandje en of kaartje moet een nieuw entreebewijs worden gekocht, dit kan zolang de voorraad strekt.
 • Kapotte polsbandjes kunnen op vertoon van een geldig entreebewijs worden ingewisseld.
 • Eenmaal gekochte kaarten worden niet meer teruggenomen.
 • Bij de ingang kunt u steekproefgewijs gefouilleerd worden. Degene die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang geweigerd worden, zonder teruggaaf van entreegelden.
 • Bezoekers dienen zich te houden aan de regels van de beveiliging betreffende het binnen brengen van materialen, etenswaar, toegang en apparatuur. Hier wordt geen discussie gevoerd te worden ter plekke en/of achteraf.
 • Politieke uitingen, racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag is niet toegestaan.
 • Bezoekers met aanstootgevende kleding met nationalistische tekens of uitingen worden entree geweigerd.
 • Wanneer bezoekers zich niet aan de regels houdt kunnen zij van het festival worden verwijderd.
 • Veiligheid staat voorop bij het Ot & Sien Festival Twisk, crowdsurfen is verboden!
 • Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het festivalterrein;
 • Op en rond het Festival is het verboden te flyeren, posters, banners en stickers te verspreiden.
 • Het stoken van vuur is verboden.
 • Wijzigingen inclusief tijden en programma voorbehouden.
 • Bij gebruik van drugs zal de politie worden ingeschakeld en word de drugs in beslag genomen en vernietigd. Er geldt een zero tolerance De politie kan mogelijk komen controleren op het terrein op het illegaal verhandelen van producten met name in drugs handel.
 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken! De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel ontstaan tijdens het Ot & Sien Festival Twisk.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het festivalterrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers;
 • Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op of rondom het festivalterrein;
 • Het is niet toegestaan om opnameapparatuur mee te brengen naar het festivalterrein;
 • Het bezoeken van het festival is volledig op eigen risico.
 • Bij schade, verlies, of diefstal kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Wapens zijn verboden alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens worden in beslag genomen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het festival te ontzeggen;
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.